Literatura o Brdech

Z historie strašických kasáren I.

Z historie strašických kasáren I.

Moderní historie obce Strašice byla a zcela jistě je i dodnes významně ovlivněna pobytem vojenské posádky, která zde byla natrvalo umístěna ke konci třicátých let minulého století. Před samotným zahájením výstavby „Výcvikového tábora v Brdech", jak se tehdy oficiálně kasárna jmenovala, následovala celá řada významných událostí, které poznamenaly dění v celém brdském i podbrdském regionu. Definitivnímu schválení výstavby kasárenských objektů v roce 1933, tak předcházelo v druhé polovině dvacátých let odsouhlasení realizace projektu vojenské dělostřelecké střelnice, které vyvolalo u veřejnosti velkou odezvu především v negativním slova smyslu.

více informací...

Strašice a okolí v obrazech

Strašice a okolí v obrazech

První svazek z Brdské edice, jejímž hlavním cílem je přiblížit historii i současnost krajiny Středních Brd. Pestrost příběhů a osudů doplňuje podmanivou krásu brdských lesů. Život zde nebyl nikdy lehký a měl spíše hořkou příchuť. Ovšem vyskytly se i radostné okamžiky a lidé si našli vzájemně na sebe čas. Bohatá spolková činnost, lidový písmáci, kronikáři, učitelé, ale i drsní dřevorubci, uhlíři či hutníci ti všichni dotvářeli barevnou paletu osudů společnosti, která zápasila nejen s okolní krajinou, ale také s osudovými okamžiky české země. Nedávno vzniklé muzeum ve Strašicích ukazuje, že zájem o regionální historii a vlastivědu neustále vzrůstá.

více informací...

Tomáš Makaj, básník a spisovatel

Tomáš Makaj, básník a spisovatel

Vážení čtenáři, literatura o Brdech je velmi rozmanitá a bohatá. Snad nejznámější knihy jsou od Jana Čáky, který je doslova brdskou literární legendou. My vám však představíme knihy Tomáše Makaje, které jsou součástí řady Brdské edice. V nich se také můžete seznámit s jednotlivými kapitolami historie tohoto zajímavého pohoří či s tématickými knihami jako pytláctví či život v Brdech…

více informací...

Domov pod Brdy, o.s. | 338 45 Strašice 605, okr. Rokycany | tel.: +420 722 515 036 | e-mail: info@domov-pod-brdy.cz
Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013