Domov pod Brdy - Co se u nás děje?

Aktuálně: objekt prošel celkovou rekonstrukcí a je připraven Vám nabídnout příjemné ubytování.

Duben 2017

První pokoje jsou připravené k nastěhování.

Otevřeno máme od 1.4.2017, ubytování můžete objednávat na tel.: +420 722 515 036, nebo E-mail: info@domov-pod-brdy.cz.

pokoj levý Domov pod Brdy
pokoj prázdný Domov pod Brdy
pokoj pravý Domov pod Brdy

Březen 2017

Vybavujeme a připravujeme k nastěhování pro Vás první pokoje nábytkem.

Otevíráme 1. dubna 2017

Domov pod Brdy - Pokoj levý
Domov pod Brdy - pokoj pravý
Domov pod Brdy - kuchyňský kout

Únor 2017

Starý výtah byl vyměněn za nový, přípravujeme otevření penzionu od 1. dubna 2017.

Domov pod Brdy - nový výtah 01
Domov pod Brdy - nový výtah 03
Domov pod Brdy - nový výtah 02

Leden 2017

Dochází k demontáži starého výtahu, a dalším přípravám k brzkému otevření našeho penzionu.

Domov pod Brdy - kabina výtahu
Domov pod Brdy - motor výtahu
Domov pod Brdy - výtahová šachta

Prosinec 2016

Veškeré stavební úpravy a přístavba penzionu Domov pod brdy o. s. byly provedeny řádně, bylo nám vydáno souhlasné kolaudační rozhodnutí.

Přejeme všem bohaté vánoce a krásný nový rok.

Listopad 2016

Provádíme poslední dokončovací práce v objektu. Na 29. listopadu 2016 máme objednanou kolaudaci.

Říjen 2016

V celém objektu jsou instalovány nové dveře, včetně hlavních vchodových. Veškeré dveře jsou očíslovány a označeny bezpečnostní tabulkou.

Domov pod Brdy - hlavní vchodové dveře
Domov pod Brdy - protipožární dveře - chodba
Domov pod Brdy - Dveře protipožární

Srpen až Září 2016

Provádíme zapojení, zprovoznění a zkoušky všech zařízení a bezpečnostních technologií v našem objektu. Byla provedena zkouška požárně bezpečnostního zařízení s napojením na PCO. Zapojeno a zprovozněno bezpečnostní nouzové osvětlení a systém přivolání pomoci.

Domov pod Brdy - EPS
Domov pod Brdy - EPS klíčový trezor
Domov pod Brdy - EPS funkční zkouška
Domov pod Brdy - domovní rozvaděč podružný
Domov pod Brdy - hlavní domovní rozvaděč
Domov pod Brdy - hlavní domovní rozvaděč - elektroměry

Květen až Červenec 2016

V těchto měsících dochází k dostavbě parkovacích míst pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně nového přístupového schodiště. Dále bylo vystavěno únikové schodiště z velké jídelny.

Domov pod Brdy - rampa pro invalidy
Domov pod Brdy - zadní evakuační schodiště
Domov pod Brdy - parkovací místa pro invalidy

Den otevřených dveří 27. duben 2016

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří Domova pod Brdy, který se koná dne 27. dubna 2016 od 13:00 do 16:00, na adrese Strašice 605.

Duben 2016

V objektu probíhají dokončovací práce, včetně úklidu. Ve venkovních prostorách byla zahájena výstavba parkovacích míst pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně nového přístupového schodiště.

Domov pod Brdy zámková dlažba
Domov pod Brdy rampa pro invalidy
Domov pod Brdy bagrování základů
Domov pod Brdy sociální zařízení sprcha
Domov pod Brdy sociální zařízení umyvadlo
Domov pod Brdy sociální zařízení WC

Leden až Březen 2016

V celém objektu se montují sádrokartonové podhledy a protipožární klapky, včetně hlásičů požáru. Výstavba nových sociálních zařízení je dokončena, provádíme malířské práce a úklid. Ve venkovních prostorách byla upravena zahrada a vystavěn plot. Také byla zahájena výstavba rampy.

Domov pod Brdy venkovní pohled zahrada
Domov pod Brdy chodba
Domov pod Brdy požární klapka

Říjen až Prosinec 2015

Veškeré elekro montážní práce, tj instalace kabelů pro TV, internet, alarm, silové rozvody, kamerový a protipožární systém jsou hotové v celém objektu. Začínáme s výstavbou nových sociálních zařízení ve třetím patře. Je vystavěno nové únikové schodiště.

Domov pod Brdy únikové schodiště
Domov pod Brdy koupelna dlaždice
Domov pod Brdy grafický návrh koupelny

Leden - Říjen 2015

Jednotlivé pokoje jsou připravovány pro malování.

Do všech pokojů je zaveden kabelový televizní rozvod a internet.

Říjen - Prosinec 2014

Elektro instalace ve všech pokojích je hotova, byl proveden celkový úklid objektu.

Připravují se technické podmínky pro montáž protipožárních zařízení v objektu.

Září 2014

První fáze stavby tj. vybourání nepotřebných příček je hotova, také postavení nových příček je dokončeno a nyní je v objektu elektromontážní firma, která provádí nové rozvody elektro instalace.

Den otevřených dveří

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří Domova pod Brdy, který se koná dne 16. září 2014 od 12:00 do 16:00, na adrese Strašice 605.

Domov pod Brdy - výstavba nových příček

Srpen 2014

Nyní je možné přistoupit k samotné stavbě, dojde k vystavění nových příček koupelen a sociálek, dozdění nových zdí, zazdění nepotřebných dveřních vstupů a oken. Veškeré stavební práce jsou pod přísným dohledem našeho stavebního dozoru a jsou prováděné dle nejmodernějších norem a postupů.

Červenec 2014

Územní souhlas a stavební povolení je schváleno stavebním úřadem a čekáme dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Koncem měsíce července došlo k nabytí právní moci stavebního povolení.

Celou stavbu pro naše občanské sdružení Domov pod Brdy bude zajišťovat akciová společnost Plzeňský skart.

První fáze stavby znamená odstranění a vybourání nepotřebných příček v objektu a úklidu stavební suti.

Červen 2014

Čekáme na schválení územního souhlasu a schválení stavebního povolení stavebním úřadem.

Květen 2014 až Prosinec 2013

Obec Strašice vydala souhlasné stanovisko k předložené projektové dokumentaci.

Hasičský záchranný sbor k předloženému projektu již vydal souhlasné stanovisko.

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky o. s. po prostudování naší stavební dokumentace nemá námitek k vydání stavebního povolení.

Krajská hygienická stanice k předloženému projektu již vydala souhlasné stanovisko.

Vyjádření příslušného odboru životního prostředí k předložené dokumentaci.

Projekt byl předložen na příslušný stavební úřad.

Bylo zažádáno o územní souhlas veřejnou vyhláškou a o spojení územního a stavebního řízení.

Listopad 2013

Projekt je hotový a předkládáme jej ke schválení obci Strašice taktéž Hasičskému záchrannému sboru a Hygienické stanici.

Srpen a Říjen 2013

Domov pod Brdy - umakartové jádro koupelny

Stále pracujeme na projektu. Předpokládáme, že koncem října, či začátkem listopadu, již bude hotový, poté jej předložíme ke schválení na příslušné úřady. Provádíme výběr dodavatelů materiálu a firem, které pověříme rekonstrukcí objektu.

Červenec 2013

Aktuálně máme před sebou velké práce na projektu, stavební a dispoziční úpravy stávajícího objektu bývalé vojenské ubytovny na domov pro seniory. Veškeré své návrhy ohledně projektu pravidelně projednáváme na radnici, dále pak s hasiči, hygienou, stavebním úřadem a svazem invalidů. Snažíme se do původního objektu dostat nové normy, což není lehká záležitost. Přesto za laskavé pomoci všech zde jmenovaných se nám to daří.

Červen 2013

Měsíc červen byl o poznání složitější, provedli jsme odstranění nepoužívané technologie na zásobování objektu pitnou vodou. Dále jsme odstranili umakartová jádra koupelen a wc, což se ukázalo jako velice dobrý počin, protože poté jsme zjistili, že ne vše je podle projektu a museli jsme s odborníky vše znovu projednat a naše plány částečně změnit a upravit vnitřní dispozice.

Květen 2013

Domov pod Brdy - původní objekt

Objekt procházel velkým úklidem. Za ta léta zde byl pěkný nepořádek.

Duben 2013

V tomto měsíci jsme procházeli nelehkým rozhodnutím, které firmy pověříme rekonstrukcí objektu.

Leden až Březen 2013

Aktuálně zjišťujeme, co je dobré a co špatné ohledně vnitřních dispozic objektu, jak a ke kterým účelům kterou místnost použít. Také zařízení objektu inženýrskými sítěmi je v žalostném stavu.

Po prohlídce objektu z řad odborníků a profesionálů ve své oboru, jako je elektro, voda, kanalizace, odvětrání, máme jasno, co se musí změnit. Na prohlídku objektu jsou také zváni projektanti, designéři, statici a v neposlední řadě stavební úřad, hygiena a hasiči. Všichni nám dali strašně moc informací, které se musí uvést do praxe, aby bylo vše dle dnešních platných norem.

 

Domov pod Brdy, o.s. | 338 45 Strašice 605, okr. Rokycany | tel.: +420 722 515 036 | e-mail: info@domov-pod-brdy.cz
Vyrobilo AG25 s.r.o., 2013